Kalite Yönetim

İzmir Diyaliz Merkezleri olarak, Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanması kapsamında Kalite Yönetim Birimimiz ile sizlere sürekli iyileşen ve gelişen standartlarda hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

Diyaliz Merkezlerimizin Kalite Yönetim Birimi, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Diyaliz Seti’ne uygun olarak kurulmuş ve bu standartlar çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Kurulan sistem ile hedefimiz, hasta ve çalışan güvenliğini, memnuniyetini sağlamak ve geliştirmek, sağlıkta kalite diyaliz standartları ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hizmet sunmaktır.

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları;

  • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,
  • Öz değerlendirmeleri yönetir,
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir,
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması,) yönetir,
  • SKS Diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

Kalite Yönetim Birimimiz,  Kurumsal Hizmetler, Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetler ve Gösterge Yönetimi gibi bölümlerle dikey hiyerarşik olarak ilişkilidir.

Bu bölümlere yatay olarak bağlı olan yapılar ise şöyledir; Kurumsal Hizmetler boyutuna yatay bağlı bölümler; Kurumsal Yapı, Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, Risk Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sosyal Sorumluluk. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler boyutuna yatay bağlı bölümler; Hasta Deneyimi, Sağlıklı Çalışma Yaşamı. Sağlık Hizmetleri boyutuna yatay bağlı bölümler; Hasta Bakımı, İlaç Yönetimi, Enfeksiyonların Önlenmesi, Laboratuvar Hizmetleri. Destek Hizmetler boyutuna yatay bağlı bölümler; Tesis Yönetimi, Otelcilik Hizmetleri, Malzeme ve Cihaz Yönetimi, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri, Atık Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı. Gösterge Yönetimi boyutuna yatay bağlı bölümler; Göstergelerin İzlenmesi şeklinde sıralanabilir. 

Kurumsal Hizmetler, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalite Yönetim Birimi sorumluluğunda olup takibi Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından yapılmaktadır.

Kurumsal Yapı, Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, Risk Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sosyal Sorumluluk içerikli tüm dokümanlar Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler: Mesul Müdür ve Kalite Yönetim Birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından yapılmaktadır.

Hasta Deneyimi ve Sağlıklı Çalışma Yaşamı, Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Sağlık Hizmetleri: Başhemşire ve Kalite Yönetim Birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından yapılmaktadır.

Hasta Bakımı; Başhemşire tarafından,

Enfeksiyonların Önlenmesi; Enfeksiyon Hemşiresi tarafından,

Hasta Bakımı, İlaç Yönetimi ve Laboratuvar Hizmetleri; sorumlu hemşire tarafından tarafından SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Destek Hizmetleri: Mesul Müdür, Teknik Servis Personeli, İdari ve Mali İşler Sorumlusu, Sorumlu Hemşire, Kalite Yönetim Birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından yapılmaktadır.

Tesis Yönetimi; Teknik Servis Personeli tarafından,

Otelcilik Hizmetleri; Başhemşire tarafından,

Malzeme ve Cihaz Yönetimi; depo sorumlusu tarafından,

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri; sekreter tarafından,

Atık Yönetimi; Atık Yönetimi Sorumlusu tarafından,

Dış Kaynak Kullanımı; Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Gösterge Yönetimi: Mesul Müdür, ilgili diğer birimler ve kalite yönetim birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Birimi tarafından yapılmaktadır. Göstergelerin İzlenmesi ve Kalite Göstergeleri; Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Yukarıdaki alanlarla ilgili olarak, SKS Diyaliz Setinde tespit edilen eksiklikler ile ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu doldurulur ve belirtilen sürede tamamlanması istenir. Yılda 1 kez Öz Değerlendirme yapılır. Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.